» سخن بزرگان

هر گاه نيازی به درگاه حق داری با صلوات بر پيامبر صلی الله عليه و آله و سلم شروع کن سپس حاجتت را بخواه زيرا خداوند کريمتر از آن است که از دو حاجت يکی را قبول و ديگری را رد کند . حضرت‌امام‌علي(ع)

 » لينكستان


لينك شما در اينجا

 » لطيفه

زندگي قشنگه اگه با تو باشه... مرگ قشنگه اگه براي تو باشه... دلتنگي قشنگه اگه به خاطر تو باشه... من قشنگم اگه با تو باشم... اما تو هر کار بکني قشنگ نميشي پس بيخود زور نزن

 

صفحه  15

  609002 :آماربازديد