» سخن بزرگان

از مردم جهنم آنكه عذابش از همه آسانتر است دو كفش آتشين بپا دارد كه مغزوي از حرارت كفشهايش به جوش ميآيد . حضرت رسول اکرم (ص)

 » لينكستان


لينك شما در اينجا

 » لطيفه

يه ترکه ميره خواستگاري باباي عروس بهش ميگه اون گلی که زدي به يقت خارش اذيتت نميکنه ترکه ميگه خارش که نه ولي گلدونش که تو لباسمه بیچارم کرده

 

صفحه  9

  608862 :آماربازديد