» سخن بزرگان

بهترين ازدواجها آن است كه آسانتر انجام گيرد . حضرت‌رسول‌اکرم(ص)

 » لينكستان


لينك شما در اينجا

 » لطيفه

ترکه زنگ میزنه خونه رفیقش میگه: غضنفر! من لهجی دارم؟ رفیقش میگه: آره!‌ میگه: پس گحط کن دوباره میگیرم!

 

صفحه  8

  609025 :آماربازديد